• FEDÁK PLUS s.r.o. Hviezdoslavová 3 053 15 Hrabušice Prevádzka:Letná 51/58 052 01 Spišská Nová Ves
  • 0915 945 658

  • fedak@fedak.sk

 

FEDÁK PLUS s.r.o.

Hviezdoslavová 3,
053 15 Hrabušice
Slovakia

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č. 23213/V