Fedák Softline ENERGO
4. januára 2017

Posuvné a zalamovacie steny

Elegantné spojenie interiéru a exteriéru

Posuvné a zalamovacie steny sú veľmi podobné eurooknám. Výhodou posuvných a zalamovacích stien je rovnaký dizajn s ostatnými oknami a bežnými balkónovými dverami. Tieto prvky zaručujú rovnakú tepelnú izoláciu ako okná, sú rovnako utesnené, líšia sa iba kovaním, ktoré umožňuje posuv, či zalamovanie.

FS portál

zalamovacie dvere

trojkrídlové až päťkrídlové prevedenie

výhodou je možnosť otvorenia väčšieho priestoru

jednoduché mechanické ovládania

možnosť voľby smeru otvárania a skladania

Zalamovacie dvere

HS portál

zdvižno-posuvné dvere

bezbariérový priechod

jednokrídlové (posuv vľavo alebo vpravo)

dvojkrídlové (posuv krídel od seba)

pohodlné otváranie a posuv krídel

Zalamovacie dvere

PSK portál

posuvno- výklopné dvere

jednokrídlové (posuv vľavo alebo vpravo)

dvojkrídlové (posuv krídel od seba)

posuvný mechanický systém obsahuje tiež sklopnú polohu krídla pre ventiláciu

Zalamovacie dvere